Raqamli iqtisodiyotga oid terminlarning izohli lug'ati

Ushbu elektron lug‘at Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi tomonidan ishlab chiqilgan. Lug‘at 8000'dan ortiq iqtisodiy terminlarning batafsil izohidan tashkil topgan bо‘lib, atamalar о‘zbek tilida keltirilgan.

Dastur mualliflari:

M.K. Abdullayev – “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi mudiri. m.abdullayev@tsue.uz

B.R.Vafoyev – “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi dotsenti.boburvafo@gmail.com

N.Y. Nursaidov – “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi assistenti. Nursaidov@list.ru

L.A.Ablazov – “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi assistenti. Ablazov2020@bk.ru

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH.I. Mustafakulov, O.Raximberdiyev, M.SH. Egamberdiyeva. Iqtisodiy atamalarning izohli lug‘ati. – T.: Innovatsion rivojlanish matbaa- uyi, 2019 489 b.

2. Gulyamov S.S., Ayupov R.H., Abdullayev M.K. Raqamli iqtisodiyot. Raqamli Iqtisodiyot yo’nalishlari uchun darslik – T.: TDIU, “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2020. - 477 b.

3. Internet materiallari.

www.dasturim.uz

O'ng panel tarkibi bu yerga kiradi